NOVOTNÝ Elektronik

Budova Vchod Sklady Školení solární elektrárny
Ceník oprav Školení Logistika a skladování Sledování zakázky Náhradní díly Fotovoltaické elektrárny SAW

Systém CSM Akustická kontrola a řízení dřevozpracujících kotoučových pil. Váš nástroj ke kontrole, řízení a plánování. Kontrolní a měřící systém rozpozná problémy u nerovnoměrně rostlého, nebo pokrouceného kmene a u přetížené kotoučové pily. Systém CSM řídí rychlost posuvu v závislosti na struktuře řezaného dřeva a zabraňuje poškození, nadměrnému opotřebení nebo zaseknutí pil. Řízení se odehrává v řádu sekund, poté pokračuje řezací proces opět normální rychlostí. Zařízení zásadním způsobem prodlužuje životnost pil, může se zrychlit posuv a mohou se požívat tenčí a vyšší pilové listy. Sníží se objem „prořezu“. Akustickým měřením se stanovuje optimální doba pro výměnu pil. CSM zajistí celkovou optimalizaci procesu.